Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął Uchwałę Nr 2073/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Uchwała, ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą SPWZOZ w Stargardzie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej,pod linkiem: http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/19846.dhtml