Głównej zawartości

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyła się kolejna akcja poboru krwi w Zespole Szkól Nr 5 w ramach XV edycji Młoda Krew Ratuje Życie.

Akcja została zorganizowana przez Rejonową Radę HDK PCK pod przewodnictwem Jerzego Bochenka oraz Andrzeja Łonia przy współpracy z nauczycielami: Marzenną Sztubą oraz Dorotą Kujawską, pod której kierownictwem młodzież szkolna przygotowała poczęstunek dla uczniów dzielących się swoją cząstką życia.

Do akcji poboru zgłosiło się 43 uczniów. Po badaniach wstępnych krew oddało 41 uczniów w ilości 18450 ml. W tej grupie było 16 uczniów pierwszy raz oddających krew oraz 16 uczennic. Akcja poboru krwi została przeprowadzona przez Terenową Stację WCKiK ze Szczecina pod kierownictwem pani dr Joanny Wysockiej Milkiewicz.

Fot. T. Surma