Głównej zawartości

W związku ze zbliżającymi się w naszym województwie feriami zimowymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje, że na stronie internetowej PSSE w Stargardzie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się informacje do pobrania na temat Bezpiecznych Ferii 2018 wraz z wykazem organizatorów/miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży przyjętych przez Kuratorium Oświaty, który jest na bieżąco aktualizowany.

Linki do stron:
https://pssestargard.pis.gov.pl/
https://wypoczynek.men.gov.pl/