Głównej zawartości

Stanowisko Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie od dnia 15.01.2018 r. objął Krzysztof Kowalczyk, dotychczasowy Prezes SARL Sp. z o.o. Nowy Dyrektor, wybrany przez komisję konkursową, zatrudniony został na okres 6 lat.

Krzysztof Kowalczyk uzyskał wykształcenie wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim, na którym ukończył dwa kierunki studiów: w 1997 r. tytuł magistra ekonomii w zakresie „Finansów i bankowości”, a w 2016 r. tytuł magistra na kierunku psychologia o specjalności „Psychologia społeczna”.

Ponadto ukończył studia podyplomowe: w 2001 r. w zakresie „Zarządzania i Marketingu”  oraz w 2017 r. w zakresie „Psychologii transportu” .W ramach doskonalenia zawodowego ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu ekonomii i zarządzania.

Poprzednio zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego     Sp. z o.o., wcześniej pracował między innymi jako Dyrektor Handlowy w firmie Espol Sp. z o .o., Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta w MPGK Sp. z o.o.,  Zastępca Dyrektora Departamentu Oddziałów AIGO oraz Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży Pożyczek Gotówkowych w AIG Bank Polska.