Głównej zawartości

W sobotę Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło swoje 70-lecie. W uroczystości wzięła udział Pani Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki.

KGW z Grzędzic aktywnie angażuje się w życie środowiska lokalnego, promuje Grzędzie i Gminę Stargard. Koło uczestniczy w licznych imprezach kulturalnych m.in. w Dożynkach Gminnych, Targach Rolnych w Barzkowicach prezentując swój artystyczny dorobek.

Założycielką Koła Gospodyń Wiejskich i pierwszą przewodniczącą była pani Irena Samsel. Funkcje tę pełniła przez rok. W 1948 roku obowiązki te przejęła pani Sabina Feller i pełniła je do roku 1961. Był to okres ciężkiej pracy społecznej na rzecz poprawy warunków rodziny wiejskiej.

Dynamicznie rozwijała się działalność organizacji pod przewodnictwem kolejnej przewodniczącej pani Stanisławy Pakul. Koło przejawiało bardzo różnorodną i aktywną działalność. Organizowane były różne konkursy, pokazy, kursy szycia, gotowania i pieczenia. W okresie prac żniwnych organizowano tzw. „dziedzińce”.

Przemiany ustrojowe i ekonomiczno – gospodarcze w listopadzie 1980 roku, spowodowały również zmiany w pracy Koła. Nową przewodniczącą została pani Krystyna Leszczyńska. Prowadzono nadal spotkania z różnych okazji. Organizowano akademie z okazji „Roku pokoju”, „40 – lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy”. W okresie działalności Koła zawiązano zespół folklorystyczny, który uświetniał wszelkie uroczystości .

W 1998 roku nową przewodniczącą została pani Anna Rybicka. Koło aktywnie uczestniczy w życiu wsi. Jest współorganizatorem festynów, dożynek, wspomaga finansowo szkołę. W 1997 roku zorganizowano wielką zbiórkę pieniędzy dla powodzian.

Mówiąc o Kole Gospodyń Wiejskich w Grzędzicach, o jego dobrych tradycjach należy pamiętać o zasługach wszystkich przewodniczących, także należy wymienić takie nazwiska jak: Wiesława Puszkarska, Stanisława Kamińska, Eleonora Pokrzywniak, Irena Przybylska, Anna Przybyszewska, Irena Czernicka, Barbara Wyszomirska.

Fot. T.Surma