Głównej zawartości

W związku z podwyższonym stanem wód w całym powiecie  Starosta Stargardzki - Pani Iwona Wiśniewska zwołała w dniu 02.02.2018 r. doraźne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu pod przewodnictwem Pani Ireny Agaty Łuckiej - Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego udział wzięły służby, inspekcje i straże Powiatu Stargardzkiego, przedstawiciele gmin Powiatu Stargardzkiego oraz przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Stargardzie.

Pan Andrzej Szostak pracownik Nadzoru Wodnego w Stargardzie przedstawił sytuacje hydrologiczną w Powiecie Stargardzkim wskazując miejsca zagrożone podtopieniami, jednocześnie stwierdzając, że w tej chwili żadne niebezpieczeństwo mieszkańcom miasta Stargard nie zagraża. Przedstawiciele gmin przedstawili sytuację  na administrowanym przez siebie obszarze.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zapewnili o swojej gotowości w zakresie przypisanych im zadań.

Z informacji przekazanych przez uczestników posiedzenia wynika że stany wód w Powiecie Stargardzkim są wysokie i wymagają całodobowego monitorowania, jednak nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.