Głównej zawartości

Wczoraj  dzielnicowi Posterunku Policji w Dolicach wspólnie z dzielnicowymi Posterunku Policji w Suchaniu przeprowadzili działania prewencyjne.

Dzielnicowi od wczesnych godzin porannych na terenie gminy Dolice kontrolowali trzeźwość uczestników ruchu. Sprawdzeniu poddawali również stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach, eliminując pojazdy których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Podczas działań dzielnicowi korzystali z monitoringu znajdującego się w centrum miejscowości. Tuż przy Szkole Podstawowej w Dolicach reagowali na wykroczenia popełniane w rejonie przejścia dla pieszych przez pieszych, jak również przez kierujących wobec pieszych.

Funkcjonariusze dokonali również kontroli miejsc zagrożonych naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń przez mieszkańców Dolic. Patrolowali okolice sklepów gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego czy też zaśmiecanie miejsca publicznego.
Podczas akcji rozmawiali z mieszkańcami, przypominali o obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Uświadamiali mieszkańców Dolic o zagrożeniach jakie może nieść za sobą lekceważenie przepisów.

Podczas tych działań dzielnicowi ujawnili kilka naruszeń przepisów ruchu drogowego za które ich sprawcy zostali ukarani mandatami. Podczas działań ujawniono również kilka pojazdów z usterkami technicznymi za które zostały zatrzymane dowody rejestracyjne.