Głównej zawartości

Stargardzcy dzielnicowi wraz z pracownikiem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz przedstawicielem   Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie odwiedzili Gimnazja na terenie naszego powiatu, realizując program “Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Dzielnicowi Posterunków Policji naszego powiatu wraz z pracownikiem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii st. insp. Almą Selwesiuk oraz przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stargardzie p. Eweliną Wardziak w minionym tygodniu odwiedzali uczniów klas VII Szkół Podstawowych oraz klas Gimnazjalnych na terenie naszego powiatu, realizując program edukacyjny którego celem jest uświadomienie młodzieży skutków jakie za sobą niesie zażywanie środków psychoaktywnych.

Podczas prelekcji które odbyły się w Gimnazjach w Marianowie, Suchaniu, Dobrzanach oraz Dolicach przedstawiono uczniom prezentację multimedialną, oraz zaprezentowano materiał filmowy na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych i odpowiedzialności prawnej  nieletnich za popełnione czyny. 

W trakcie spotkań rozmawiano o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w ramach programu “Jesteśmy widoczni”, oraz realizowano program “Przeciwdziałania przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.