Głównej zawartości

Małe i większe kluby prowadzone przez pasjonatów sportu zrzeszone w formalnych organizacjach i stowarzyszeniach, mają możliwość zdobycia pieniędzy z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szansa na dofinansowanie otwiera się także przed klubami sportowymi, które działają w miejscowościach gmin naszego powiatu.

Resort sportu ogłosił właśnie rozpoczęcie III edycji rządowego programu KLUB. Program zakłada finansowe wsparcie, udzielane bezpośrednio małym i średniej wielkości klubom sportowym. O dofinansowanie może ubiegać się każdy klub, który działa przez co najmniej trzy lata w formie stowarzyszenia i prowadzi szkolenie sportowe. Ważne, by szkolenie w poszczególnych sekcjach i dyscyplinach sportowych kierowane było do dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.
   

Warto podjąć grę, ponieważ stawką są niemałe kwoty dofinansowania. Klub utrzymujący jedną sekcję szkolenia sportowego może otrzymać 10 tys. zł. Natomiast dla wielosekcyjnych klubów i organizacji sportowych przewidziano 15 tys. zł jednorazowego dofinansowania.
   

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w tym roku kwotę 40 mln zł. To rekordowa stawka w historii programu. Resort szacuje, że finansowo może skorzystać około 3 tys. 700 klubów sportowych działających w całym kraju. Warto zatem poznać szczegółowe warunki udziału w programie, oraz wypełnić wniosek dostępny na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod podanym niżej linkiem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html


Zainteresowani uzyskają tam wszelkie dane na temat warunków przystąpienia do programu oraz niezbędnych wymogów, jakie należy spełnić przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Działacze i prowadzący kluby sportowe znajdą również wzorce wypełnionych prawidłowo wniosków.
  

Program KLUB obejmuje m.in. dofinansowanie zajęć oraz obozów sportowych. Dotacje w ramach programu mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów  dla szkoleniowca, trenera lub instruktora, prowadzących  zajęcia sportowe w danym klubie. We wniosku można również ubiegać się o dofinansowanie zakupów sprzętu sportowego.
   

Warto przypomnieć, że w ramach rządowego programu dodatkowe pieniądze  mogą otrzymać te kluby, których kwota dotacji ze środków publicznych, udzielanych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku jak i roku bieżącym, nie przekroczyła 200 tys. zł. W ramach załącznika do wniosku niezbędne jest zatem sprawozdanie finansowe, z informacją o deklarowanej kwocie przyznanej dotacji za ostatni rok obrachunkowy (np. 2017.)
   

Wypełnione wnioski do najnowszej edycji programu KLUB można składać do