Głównej zawartości

Nastąpi to już 16 czerwca w Pyrzyckim Domu Kultury, który będzie miejscem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. Na scenie zobaczymy laureatów, wyłonionych podczas Powiatowych Konfrontacji Tanecznych w Stargardzkim Centrum Kultury. Patronat nad „Konfrontacjami…” objęła Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska. O miejsce na scenie Wojewódzkiego Przeglądu rywalizowało w Stargardzie siedem zespołów. Zakwalifikować się mogły trzy, zatem rywalizacja była gorąca.


Poziom wszystkich zespołów zarówno widzowie, jak i jurorzy Powiatowych Konfrontacji Tanecznych uznali za bardzo wysoki. Z dużym więc trudem wytypowano trójkę wybrańców, którzy już teraz przygotowują się do występu w Pyrzycach. Tytuł laureatów, kwalifikujący zarazem do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie, uzyskała grupa APLAUZ BIS za układ taneczny „Moje Ciało”- pod kierownictwem Beaty Górak z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Miejsce drugie zajął zespół Ekspresja II. Uznanie publiczności oraz jurorów wzbudził występ, któremu nadano hasło: „To właśnie Ciebie szukałam”. Ekspresję II tworzą miłośnicy tańca z Towarzystwa Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, pod kierownictwem Weroniki Żółwińskiej. Do Pyrzyc pojedzie także APLAUZ I pod kierunkiem Agnieszki Dryjańskiej- również ze stargardzkiego MDK- za taneczny układ „Początek”.
Pozostałym zespołom uczestniczącym w Powiatowych Konfrontacjach Tanecznych jury przyznało wyróżnienia. Otrzymały je zespoły: APLAUZ II i APLAUZ VII z Młodzieżowego Domu Kultury, oraz Ekspresja I razem z Ekspresją III- grupami tancerzy Towarzystwa Przyjaciół MDK w Stargardzie.
Zwycięzców Powiatowych Konfrontacji Tanecznych ze Stargardu będziemy mogli podziwiać na scenie w Pyrzycach. Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Przeglądu, jego uczestnicy pokażą taniec towarzyski i etiudę taneczną. Będzie też miejsce na show dance- czyli artystyczną prezentację wybranego tematu z odpowiednią dramaturgią, i przy użyciu rozmaitych technik scenicznych, kostiumów i rekwizytów. Przewidziano także kategorię Disco Dance, disco Freestyle. W obu tych kategoriach młodzi wykonawcy mają duże pole do popisu.
Warto zatem już teraz zapisać sobie w kalendarzu sobotę, 16 czerwca i wybrać się do Pyrzyc, by kibicować naszym zespołom, które zamierzają wytańczyć kolejne laury w ramach Wojewódzkiego Przeglądu.