Głównej zawartości

PRAWO JAZDY

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy / prawa jazdy międzynarodowego / pozwolenia na kierowanie tramwajem / wydanie wtórnika prawa jazdy
 2. Wniosek o wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

 1. Wniosek o wymianę / wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 2. Adnotacje urzędowe/ gaz  
 3. Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu/ tablicy znamionowej
 4. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 5. Wniosek o wymianę / wydanie wtórnika karty pojazdu
 6. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 7. Wniosek o rejestrację czasową pojazdu/ rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy / wyrejestrowanie pojazdu
 8. Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych
 9. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 10. Wniosek o wpisanie /wykreślenie zestawu rejestrowego
 11. Podanie o zwrot dowodu rejestracyjnego
 12. Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 13. Oświadczenie o dopisaniu współwłaściciela
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

TRANSPORT

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy i  pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 2. Wniosek o wydanie nalepki kontrolnej na szybę
 3. Wniosek o potwierdzenie kwalifikacji zawodowej
 4. Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego
 5. Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 7. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 8. Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
 9. Oświadczenie – siedziba
 10. Oświadczenie kierowcy wykonującego przewozy osobiście
 11. Oświadczenie o niekaralności
 12. Oświadczenie przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców
 13. Wykaz pojazdów 

 

INNE

 1. Wniosek o wydanie/ zmianę uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 5. Wniosek o wyrażenie zgody ba wykonywanie uprawnień z licencji