Głównej zawartości

Opłacając codzienne rachunki, konsumenci korzystają z różnorodnych form przekazu pieniędzy - korzystamy z najpopularniejszych, tych tradycyjnych form jak: poczta, oddział banku, inkasent czy punkty obsługi klienta. Coraz częściej sięgamy też po nowe formy regulowania zobowiązań, niektórzy z nas wybierają zlecenie stałe lub polecenie zapłaty, dokonujemy również przelewów przez Internet. Jednak oprócz oszczędności czasu i pieniędzy, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wiarygodność naszego pośrednika. Praktyka pokazuje, że za nieuczciwe działania pośredników finansowych wielokrotnie muszą płacić ich klienci, którzy zobowiązani są uiścić odsetki za zwłokę w płatnościach, a niekiedy ponownie opłacić rachunek. Warto zatem rozsądnie podejmować decyzję o wyborze pośrednika w opłacaniu rachunków.
Jak wynika z badań, prowadzonych przez UOKiK , ponad 80 proc. Polaków podejmując decyzję o wyborze pośrednika w opłacaniu rachunków, kieruje się niskimi kosztami obsługi. Nie bez znaczenia jest również dogodna lokalizacja - jako kryterium istotne dla ponad połowy respondentów. Zgodnie z prawem rachunek jest uznawany za opłacony dopiero wtedy, gdy przelew trafi do ostatecznego odbiorcy np. gazowni, zakładu energetycznego czy operatora telekomunikacyjnego. Należy dokładnie czytać regulaminy świadczenia usług – głównie warunki dotyczące terminów przekazania przez pośrednika naszych pieniędzy wierzycielowi – często sięgają one kilkunastu dni. W sytuacji nawet kilkudniowych opóźnień przedsiębiorca ma prawo żądać od nas uiszczenia odsetek za zwłokę. Warto zaznaczyć, że w Polsce nie ma obecnie przepisów regulujących wprost kwestie związane z funkcjonowaniem „okienek kasowych”. Nie istnieją zatem ustawowo określone mechanizmy kontroli ich działalności, nie ma również właściwego organu nadzoru. Pamiętajmy, jeśli pomimo przekazania pieniędzy pośrednikowi nie dotarły do ostatecznego odbiorcy, np. gazowni – należy jak najszybciej wyjaśnić z nim problem. Przede wszystkim mamy prawo domagać się zwrotu zapłaconej kwoty w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Prawo do odzyskania przekazanych środków przysługuje nam także w przypadku upadłości danego przedsiębiorcy. Jeśli natomiast pośrednik dopuści się oszustwa, powinniśmy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Edyta Domińczak