Głównej zawartości

Na przełomie kwietnia i września 2008r. konsumenci korzystając z punktu Usługi finansowe „Partner” z siedzibą przy Oś. Zachód w Stargardzie wpłacali pieniądze na poczet swoich rachunków.
Pośrednik pobierał wpłaty z tytułu należności m. in. za czynsz, gaz, prąd, telefon i wynikających z umów o świadczenie usług przez operatora Vectra S.A., których nie odprowadzał na konta odbiorców.

O nieuiszczonych opłatach informowali świadczący usługi na rzecz konsumentów, grożąc zaprzestaniem świadczenia usług w przypadku dalszej zwłoki w opłaceniu rachunków. Wiadomym Rzecznikowi jest to, że działania takie miały miejsce nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również w woj. Warmińsko-mazurskim. W 2008r. do biura Rzecznika Konsumentów zgłosiło się 3 poszkodowanych konsumentów, natomiast w 2009r. prawie 70-ciu i nadal zgłaszają się. Pokrzywdzeni to w znacznej części ludzie starsi, których jedynym źródłem utrzymania są renty i emerytury. Korzystali z usług świadczonych przez „Partner”, bowiem koszty pobierania prowizji od dokonywanej wpłaty były niższe aniżeli u innych pośredników. Rzecznik wystosowała do pośrednika-usługi płatnicze „Partner”, wystąpienia w sprawie wyjaśnienia braku wpływu środków. Niestety do dnia dzisiejszego pieniądze nie dotarły na właściwe konta, a pośrednik zaprzestał odpowiadać na wystąpienia Rzecznika, jak również na reklamacje składane bezpośrednio przez pokrzywdzonych konsumentów. Zebrawszy stosowną liczbę pokrzywdzonych Rzecznik wystąpiła do operatora Vectra S.A w Gdyni z wnioskiem o anulowanie należności płaconych za świadczone usługi za pośrednictwem firmy Partner, argumentując to faktem reklamowania usług płatniczych „Partner” jako jedynego autoryzowanego przez TK Vectra SA punktu pobierania opłat.

W odpowiedzi Vectra S.A postanowiła przychylić się do wniosku Rzecznika i umorzyć powstałe zaległości w przypadku 20 konsumentów. Postępowanie w zakresie pozostałych pokrzywdzonych pozostaje w toku.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów Edyta Domińczak urzęduje w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim