Głównej zawartości

1.Kogo nazywamy konsumentem ?
Konsumentem nazywamy osobę fizyczną, która zakupiła rzecz lub usługę u przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Jak zdefiniować konkurencję na rynku ?
Konkurencją na rynku jest rywalizacja przedsiębiorców sprzedających te same towary ?
3. Czy sprzedaż towaru przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej jest sprzedażą konsumencką?
Nie. Nie jest to sprzedaż konsumencka.

4. Co to jest gwarancja ?
Gwarancją jest dokument (tzw. karta gwarancyjna), w którym zapisane są obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym dokumencie.
5. Czy gwarancja w Polsce jest obowiązkowa ?
Nie. Udzielanie gwarancji na sprzedawane towary/usługi nie jest obowiązkowe.
6. Na jaki okres udzielana jest gwarancja na zakupiony towar?
O okresie obowiązywania gwarancji decyduje gwarant, przy czym należy pamiętać, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
7. Jaka ustawa reguluje odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z mową?
Jest to ustawa z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, potocznie nazywana ustawą konsumencką.
8. Przez jaki okres sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową ?
Przez dwa lata od dnia wydania towaru kupującemu.
9. Na czym polega wymiana towaru przez sprzedawcę w ramach odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową ?
Wymiana towaru następuje wówczas, gdy kupujący zwróci sprzedawcy towar wadliwy, a w zamian otrzyma taki sam jaki wcześniej zakupił.
10. W ciągu jakiego czasu sprzedawca ma obowiązek rozpatrzeć reklamację zgłoszoną z tytułu ustawy konsumenckiej ?
Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych roszczeń reklamacyjnych w terminie 14 ciągłych dni od daty otrzymania reklamacji. Natomiast cały proces reklamacyjny powinien się zakończyć w odpowiednim czasie. Przy jego ocenie bierze się pod uwagę rodzaj towaru i cel nabycia.


Zawsze do dyspozycji konsumentów
Edyta Domińczak - Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.00 w biurze Rzecznika w Starostwie Powiatowym przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim
kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. (091) 4804842