Głównej zawartości

W ostatnim okresie do rzecznika konsumentów w Stargardzie coraz częściej zgłaszają się konsumenci, od których operator telekomunikacyjny żąda zwrotu przyznanych w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług ulg. Konkurencyjność na rynku sprawiła, że operatorzy kuszą różnymi ofertami. Dzwonią do Nas z propozycją świadczenia usług telekomunikacyjnych. Oferty wydają się korzystne, toteż konsumenci wyrażają zgodę na zmianę operatora, pomimo, że są w tym czasie związani umową lojalnościową (promocyjną) na czas określony z innym operatorem.

Konsumenci podpisują dokumenty, z którymi rzadko kiedy zapoznają się. Składają oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę operatora oferującego korzystniejsze usługi telekomunikacyjne, a jednocześnie o rozwiązanie umowy z obecnym operatorem. Częstym problem jest to, że w oświadczeniu pojawia się data rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. W tej sytuacji obecny operator zgodnie z przepisami prawa i obowiązująca umową obciąża Abonenta opłatami dodatkowymi. Rzecznik przypomina, że to na Nas - Konsumentach ciąży obowiązek przeczytania umowy i jeśli zgadzamy się z jej treścią dopiero wówczas potwierdzamy własnoręcznym podpisem, ewentualnie weryfikujemy zawarte w niej informacje. Ażeby uniknąć obciążenia „karą” należy samodzielnie sprawdzić termin obowiązywania umowy lojalnościowej u obecnego operatora i porównać z terminem zapisanym w nowej umowie, na podstawie której nowy operator będzie świadczył usługi. Rzecznik konsumentów Edyta Domińczak chciałaby wyczulić konsumentów na podobne sytuacje, bowiem złożenie oświadczenia woli/podpisu jest podstawą do podjęcia działań przez operatorów. Rzecznik informuje jednocześnie, że zgodnie z przepisami prawa konsument winien zostać poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość np. przez telefon. Konsument, który zawarł taką umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np. list polecony) w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

Bezpłatne porady konsumentom udziela:
Edyta Domińczak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.