Głównej zawartości

W ubiegłym roku  pisałam ogólnie o  zmianach , które miały wejść z dniem 11 lutego 2012r.  w wyniku  umów zawartych   pomiędzy  zakładem ubezpieczeń, a posiadaczem pojazdu mechanicznego. W kilku najbliższych wydaniach  wskaże konsumentom nowe zasady obowiązujące  po   nowelizacji ustawy  o ubezpieczeniach obowiązkowych tj od  11 lutego 2012r.


Od 11 lutego 2012r. zmieniły się  zasady zwrotu składek ubezpieczeniowych w stosunku do zawartych od tej daty obowiązkowych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych. Z ustawy  o ubezpieczeniach obowiązkowych usunięto regulacje ograniczające prawo uzyskania zwrotu składki  z powodu wystąpienia  w okresie ubezpieczenia  szkody, a także mówiące, że zwrot składki przysługuje jedynie za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia (zasady te będą mieć jeszcze zastosowanie przy rozliczaniu starych umów  sprzed  dnia 10 lutego 2012r.). Wedle nowych przepisów zwrot składki  przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zasady zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony w przypadku trzech najpowszechniejszych ubezpieczeń obowiązkowych zostały zrównane z zasadami obowiązującymi w stosunku do pozostałych umów ubezpieczenia (art. 813 k.c.).

Dodatkowo zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia musi nastąpić bez wezwania, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od  dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu  lub od dnia powzięcia  przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który  została zawarta  z innych przyczyn, niż  wypowiedzenie lub odstąpienie. W przypadku sprzedaży pojazdu, poprzedni właściciel  nie musi też już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej w celu uzyskania zwrotu składki. Kolejne istotne  zmiany ustawy  w następnym artykule.

Rzecznik Konsumentów - Edyta Domińczak  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim, kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.