Głównej zawartości

DSC02872Zbliża się okres świąteczny i szał zakupów. Edyta Domińczak Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania: Czy można zwrócić nietrafiony prezent? Jak reklamować towary, które okażą się wadliwe?

 

Bardzo częste pytanie, z którym zwracają się do mnie konsumenci to: „dlaczego w niektórych sklepach bez problemu możemy zwrócić towar, a w innych nie”?

Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na sprzedawców obowiązku przyjęcia pełnowartościowego towaru i zwrotu pieniędzy kupującemu. Tak więc, nie mamy prawa do zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym. Kupując prezenty najbezpieczniej   zapytać o możliwość zwrotu i umówić się co do ewentualnego oddania towaru w razie, gdy prezent okaże się nietrafiony. Przypominam, że jest to wyłączenie dobra wola sprzedawców. Wiele sieci handlowych przyjmuje zwroty w ramach wewnętrznych uregulowań. Warto taką zgodę odnotować na paragonie w przypadku kiedy sklep nie posiada takiego przywileju.

Natomiast jeżeli zakupiony przez konsumenta prezent pod choinkę okaże się wadliwy mamy prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową u sprzedawcy- czyli przedsiębiorcy, od którego zakupiono towar konsumpcyjny, albo na podstawie gwarancji do producenta/gwaranta towaru.

Sprzedawca nie ma prawa odsyłać kupującego do gwaranta. To my konsumenci decydujemy z jakich uprawnień chcemy korzystać w trybie reklamacyjnym.

Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji towaru w ciągu 2 lat od jego wydania kupującemu jeśli:

  1. towar nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
  2. właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
  3. towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, o których zapewniał sprzedawca lub producent np. podawane w reklamie,
  4. towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę.

O   tym, że towar jest niezgodny z umową konsument musi powiadomić sprzedawcę w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności pod rygorem utraty uprawnień do reklamowania.

Konsumenci dzwonią ze skargami na sprzedawców odmawiających zwrotu gotówki przy realizacji reklamacji.

Często spotykanym błędem kupujących jest złożenie żądania zwrotu pieniędzy. Jest to dopuszczalna forma jeśli, sprzedawca nie ma nic przeciwko temu. W przeciwnym razie, mamy prawo do złożenia żądania naprawy albo wymiany. Chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe możemy żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamację należy składać na piśmie, wyraźnie opisując wady i precyzując żądanie.

Warto wiedzieć, że Sprzedawca, który w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądania reklamującego zostaje zobligowany przepisami prawa do spełnienia żądania klienta w przypadku kiedy żądaniem była naprawa albo wymiana towaru. Rygor ten nie ma zastosowania do spełnienia żądania zwrotu gotówki.

Jeśli sprzedawca odrzuci reklamację i uzna ją za nieuzasadnioną, a klient nie zgadza się z taką decyzją sprawę można skierować do rzecznika konsumentów, sądu konsumenckiego (przy Inspekcji Handlowej), a w ostateczności do sądu powszechnego.

Należy jednak pamiętać, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Kilka krótkich wskazówek reklamacji towaru na podstawie gwarancji.

Prawa kupującego i obowiązki gwaranta określa dokument gwarancyjny, który jest wyłącznie dobrowolnym oświadczeniem woli gwaranta, a nie zobowiązaniem gwarancyjnym.

Do kogo jeszcze i w jakim terminie można złożyć reklamację wadliwego towaru?

Reklamację można również złożyć na piśmie do gwaranta towaru zgodnie z postanowieniami gwarancji. Miejsce i czas wskazany jest w treści warunków gwarancji. Może to być np. punkt serwisowy.

Nie ma obligatoryjnego terminu trwania gwarancji dla wszystkich produktów. Czas w jakim gwarant zobowiązany jest naprawić towar również ma swoje odzwierciedlenie w treści tego dokumentu. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z treścią warunków gwarancji, z których wynika co podlega bezpłatnej naprawie gwarancyjnej i jakie konsekwencje grożą w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu. Natomiast jeśli gwarant nie określa po ilu naprawach konsument będzie mógł wymienić towar na nowy – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

Niezależnie od posiadanej gwarancji konsument zawsze może zwrócić się z reklamacją do sprzedawcy, korzystając z niezgodności towaru z umową przez ustawowy okres 2 lat.

Więcej informacji udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Edyta Domińczak od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej1 w Stargardzie Szczecińskim, kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 914804842.