Głównej zawartości

Czy warto zmieniać sprzedawcę - Poznaj swoje prawa. W związku z zwiększona ilością skarg na przedstawicieli niektórych firm sprzedających prąd dla domu pamiętaj, że to Ty decydujesz od kogo kupujesz.

 

Sprzedaż prowadzona jest głównie w systemie sprzedaży bezpośredniej. Możliwość zawarcia umowy we własnym domu jest dla konsumenta wygodna i nie wymaga pośpiechu, daje czas przemyślenie, wytłumaczenie wątpliwości w obszarze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz wyjaśnienia warunków oferty. W dzisiejszych czasach zmiana sprzedawcy prądu jest tak prosta jak zmiana operatora usług telekomunikacyjnych.

O czym należy pamiętać decydując się na zmianę sprzedawcy prądu:

1. konsument ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie musi posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

2. warto bardzo dokładnie przeczytać umowę, bowiem cena za kilowatogodzinę może być o kilka groszy niższa, ale za to zostaną nam naliczone rozmaite opłaty dodatkowe lub ubezpieczenia i pozostaje również fakt opłacania dwóch rachunków,

3. będziemy otrzymywać dwa rachunki: za zużytą energię od sprzedawcy oraz za dystrybucję od producenta prądu np. w powiecie stargardzkim zawsze od dystrybutora ENEA S.A.,

4. należy sprawdzić dostępne opcje płatności (np. co m-c, rozliczanie prognozowane raz na pół roku czy raz na rok),

5. zwrócić uwagę na jaki okres lojalnościowy wiążemy się z firmą,

6. pamiętajmy o odszkodowaniu dla firmy za rozwiązanie umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta - ważne są warunki wypowiedzenia umowy,

7. o możliwości odstąpienia od umowy zawartej w domu tj. poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 10 dni od dnia jej podpisania bez podania przyczyny i konsekwencji finansowych wysyłając listem poleconym pisemne oświadczenie o rezygnacji na adres przedsiębiorcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient nie otrzyma informacji na piśmie o prawie odstąpienia. Wówczas termin ten mija z upływem 3 m-cy od momentu powzięcia tej informacji.

Warto przemyśleć czy zmieniając dostawcę prądu obniżymy swoje rachunki. W rzeczywistości bowiem trudno osiągnąć oszczędności przy małym gospodarstwie domowym. Po ewentualnym podpisaniu takiej umowy należy wczytać się w warunki i zastanowić czy zmiana sprzedawcy prądu przyniesie nam korzyści o jakich zapewniał akwizytor. Mamy na to 10 dni. Po tym terminie rezygnacja będzie skutkowała zapłaceniem kary.

Warto pamiętać również, że podpisujemy umowę z pośrednikiem-sprzedawcą, który w konsekwencji zakupuje to dobro od koncernu energetycznego. Często pośrednik nie posiada także własnej sieci przesyłowej.

Szczegółowe i przydatne informacje dotyczące funkcjonowania rynku energii ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany sprzedawcy oraz charakterystyką potencjalnie zawieranych umów znajdują swe odzwierciedlenie w kompendium wiedzy w poradniku Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej znajdującym się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce poradnik odbiorcy.