Głównej zawartości

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /powiatj341/podziekowania.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: /podziekowania

 

2015

2014

2013

 

Herb Powiatu Stargardzkiego jest herbem jednopolowym umieszczonym na tarczy hiszpańskiej na srebrnym (białym) polu. W polu tym znajduje się czerwony wspięty gryf pomorski ze złotym dziobem i złotymi pazurami, na błękitnej rybie (szczupaku).

 

Symbolika

Godło wynika z historycznej przeszłości obszaru obecnego powiatu stargardzkiego oraz Pomorza. Czerwony gryf w srebrnym (białym) polu był od średniowiecza (XII wieku) znakiem Księstwa Szczecińskiego, a od XVI wieku po wprowadzeniu przez Bogusława X Wielkiego 9-polowego herbu Pomorza, symbolem całej zjednoczonej ziemi pomorskiej.

Błękitna ryba (szczupak) nawiązuje do licznych jezior rozmieszczonych wokół Ińska, Węgorzyna, Chociwla oraz samego Stargardu Szczecińskiego. Ryby występują dość powszechnie w heraldyce pomorskiej (najczęściej srebrne lub błękitne) określając zazwyczaj cechy charakterystyczne danych ziemi (jeziora, rzeki), bądź zajęcia ludności np. rybołówstwo.

Ustanowienie

13 października 1999 r. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim ustaliła wzór herbu, który 10 stycznia 2000 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Heraldyczny Punkt Konsultacyjny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Po pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej 23 lutego 2000 r. podczas obrad Rady Powiatu podjęło Uchwałę nr XVI/145/2000 ustanawiającą aktualnie obowiązujący herb Powiatu Stargardzkiego.

Zasady używania herbu Powiatu Stargardzkiego

Zgodnie z Uchwałą nr V/64/07 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2007 r. herb pełni funkcję symbolu lokalnego i znaku służącego promocji Powiatu Stargardzkiego. Może być wykorzystywany wyłącznie w sposób zapewniający należytą cześć, szacunek i powagę. Sposób używania albo wykorzystania herbu nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Powiatu.

Herb może być wykorzystywany i używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i z zachowaniem odpowiednich barw.

Herb Powiatu może być używany do celów związanych z realizacją zadań statutowych przez organy powiatu, wydziały, zespoły i stanowiska Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, w tym służby, inspekcje i straże wchodzące w skład administracji zespolonej Powiatu.  

Bez zgody Rady Powiatu w Stargardzie herb może być używany tylko w przypadku, kiedy współorganizatorem danego przedsięwzięcia jest Powiat.

Za zgodą Rady Powiatu herb może być używaniu do celów:

  1. niekomercyjnych przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje i stowarzyszenie społeczno-kulturalne, charytatywne i oświatowe;
  2. komercyjnych, w szczególności w przypadku umieszczenia herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczania w znaku towarowym lub usługowym (z zastrzeżeniem przypadków, w których Powiat jest współorganizatorem przedsięwzięcia)

Rada Powiatu może cofnąć wyrażoną zgodę, jeśli podmiot uprawniony wykorzystuje herb w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub wizerunek herbu rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w uchwale dotyczącej zasad używania Herbu Powiatu Stargardzkiego.  

Kolorystyka

Kolory obowiązujące w herbie wg palety:

 

 CMYK

 RGB

 czerwony 

 0;100;100;0 

 218;37;29 

 niebieski 

 100;0;0;0

 0;147;221 

 złoty 

 0;20;60;20

 192;160;98 

 czarny 

 0;0;0;100

 0;0;0 

 

ADRESY I TELEFONY ALARMOWE

 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

91 577 02 84

ul. Bogusława IV 19

73-110 Stargard

 

POLICJA – 997

91 481 35 11

ul. Warszawska 29

73-110 Stargard

 

STRAŻ POŻARNA – 998

91 578 87 50

Bogusława IV 21

73-110 Stargard Szczeciński

 

STRAŻ MIEJSKA – 986

91 577 50 90

ul. Warszawska 16

73-110 Stargard

 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991

91 813 42 12

ul. Wyszyńskiego 24

73-110 Stargard

 

POGOTOWIE GAZOWE – 992

91 577 21 86

ul. Reymonta 16

73-110 Stargard

 

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE – 993

91 578 84 00

ul. Nasienna 6

73-110 Stargard

 

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE  –  994

91 578 35 80

ul. Warszawska 24

73-110 Stargard

 

POGOTOWIE WETERYNARYJNE

ul. Broniewskiego 1

73-110 Stargard

 

 

BIURO OBSŁUGI URZĘDU

Starostwo Powiatowe

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

parter, pok. nr 03 - tel. (91) 48-04-935

godz. od 8.00 do 16.00

 

POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu z wyjątkiem:

  1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu tj. w wagonie kolejowym , na statku, lub innym środku transportu publicznego. W takich wypadkach znalazca zobowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,

  1. rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w razie znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji,

  1. rzecz, której posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza oraz znalezione dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży, znalazca powinien niezwłocznie oddać najbliższej jednostce Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą:

  1. określić jaka rzecz (przedmiot) został zgubiony,
  2. opisać rzecz- jej charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne,
  3. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenie, opis charakterystycznych śladów zużycia itp.),
  4. osoby oddające rzeczy znalezione do biura wypełniają krótki formularz, który jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych.

WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH

Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje rzeczy przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu czasu rzeczy przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. z 1966r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.).

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO ORAZ UCZESTNICTWA STAROSTY STARGARDZKIEGO W KOMITECIE HONOROWYM

 

Podziękowania dla Powiatu Stargardzkiego

{gallery}podziekowania{/gallery}