Głównej zawartości

Uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za odholowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na parking przy ul. Okulickiego, została określona uchwałą XI/141/2015 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 listopada 2015 r. – link.

Ww. opłaty należy wnieść na konto:

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Ul. Skarbowa 1
51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

gotówką lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty, banku, bądź konta internetowego. Rachunek lub wydruk potwierdzający wniesienie opłaty należy przedłożyć zwalniającemu pojazd z parkingu oraz prowadzącemu parking.

Pojazd można odebrać z parkingu w każdy dzień tygodnia (wraz z sobotą i niedzielą).