Głównej zawartości

2013 rok - Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR

12 marca 2013 r. Powiat Stargardzki podpisał z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR” realizowany jest od marca do grudnia 2013 r.

Powiat Stargardzki ma bardzo bogatą historię. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele reliktów przeszłości i wspaniałych zabytków. Na terenie Powiatu Stargardzkiego istnieje wiele miejsc, które trzeba odkryć na nowo, ponieważ są to miejsca historyczne, związane z bitwami, z narodzinami wybitnych ludzi czy po prostu legendami. Takim obszarem jest jezioro Miedwie, z którym związane są piękne legendy, spisane przez stargardzkiego folklorystę Otto Knopa, żyjącego w XIX wieku. Niestety dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców tych ziem jest mało rozpoznane, dlatego niezbędna jest promocja i popularyzacja legend nierozerwalnie związanych z tym największym jeziorem w kraju. Realizacja projektu przyczyniła się do zwrócenia uwagi na rangę historycznego miejsca, jakim jest Jezioro Miedwie. Spopularyzowała wspaniałe legendy i utrwaliła je w świadomości mieszkańców Powiatu, odkryła na nowo już często zapomniane elementy dawnego folkloru, który dzięki realizacji projektu stanie się przedmiotem promocji kulturalnej, turystycznej a także edukacyjnej.

W celu promocji dziedzictwa kulturowego, a także integracji lokalnej społeczności oraz regionalnych produktów projekt składał się z kilku działań:

1) KONKURS PLASTYCZNY pt. „TAJEMNICE JEZIORA MIEDWIE”

Konkurs adresowany był do szkół podstawowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania (6 gmin: Kobylanka, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Marianowo, Chociwel) na najciekawszą legendę związaną z jeziorem Miedwie (prace plastyczne oraz opisana legenda). Do oceny prac zostało powołane jury, które wybierało 15 prac, które następnie wydrukowane zostały na planszach. Najlepsze trzy prace zostały nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się na scenie amfiteatru w Morzyczynie podczas pikniku rodzinnego. Wystawa prac będąca pokłosiem konkursu prezentowana była podczas ww. imprezy, w Starostwie Powiatowym, w siedzibach gmin na terenie LGD oraz w szkołach.

2) WYDANIE DRUKIEM MAPY Z HISTORYCZNYMI MIEJSCAMI

W celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego Powiatu Stargardzkiego wydana została mapa powiatu stargardzkiego z najciekawszymi zabytkami oraz z wyodrębnionym obszarem LGD, gdzie naniesione zostały miejsca historyczne oraz związane z legendami. Na mapie znalazły się także opisy wybranych najciekawszych zabytków oraz miejsc historycznych.

3) ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO „ZACZAROWANE MIEDWIE”

Impreza odbyła się 25. maja 2013 r. nad jeziorem Miedwie, w amfiteatrze w Morzyczynie. Podczas imprezy przygotowane zostało przedstawienie muzyczno-cyrkowe związane z legendami o Miedwiu oraz wiele innych ciekawych atrakcji, m.in.: pokaz iluzjonistyczny, żonglowania i jazdy na monocyklu, dmuchańce, szczudlarz, malowanie buzi, gry i konkursy dla dzieci. Do udziału w pikniku zaproszone zostały stowarzyszenia, które zapromowały m.in. lokalne produkty.

Piknik miał na celu integrację lokalnej społeczności, wymianę doświadczeń oraz prezentację i promocję lokalnych produktów. Przyczynił się także do promocji i edukacji historycznej, a co za tym idzie do uświadomienia mieszkańcom jakie cenne dziedzictwo kulturowe jest w ich zasięgu.

 

2014 – projekt „Nasze dziedzictwo obiektywnie - warsztaty fotograficzno- dziennikarskie”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt dotyczył organizacji warsztatów dziennikarskich i fotograficznych dla młodzieży gimnazjalnej oraz stworzenia Wirtualnego Przewodnika Turystycznego Powiatu Stargardzkiego. Do udziału w niniejszym projekcie zaproszona została młodzież z Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński.

Warsztaty dziennikarskie składały się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych fotograficznych. Zadaniem ich było rozwijanie zainteresowań dziennikarskich,  inspirowanie do aktywności twórczej, pogłębianie wiedzy na temat rzemiosła  dziennikarskiego, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauki odpowiedzialności i pracy w zespole. Warsztaty fotograficzne w terenie prowadził specjalista w dziedzinie fotografii. Młodzież podczas wyjazdów plenerowych sfotografowała zabytki w: Kunowie - Kościół pw. MB Królowej Polski, Grzędzicach - Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Żarowie - Most kratownicowy kolei wąskotorowej, Małkocinie - Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca oraz pałac, Sownie - Kościół pw. św. Marii Magdaleny, Nowej Dąbrowie - Kościół pw. MB Pocieszenia, Chociwlu - Kościół pw. MB Bolesnej, Pęzinie - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP oraz zamek, Suchaniu - Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy, Marianowie  - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor.

W celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego powiatu stargardzkiego wykonany został Wirtualny Przewodnik Turystyczny Powiatu Stargardzkiego, który został umieszczony na stronie www.powiatstargardzki.eu. Do stworzenia wirtualnego powiatu wykorzystane zostały opisy zabytków oraz fotografie powstałe podczas wyjazdów młodzieży w teren. Dzięki pracy młodzieży uzupełnionej przez firmę, która wykonała panoramy do miejscowości objętych projektem, zostały stworzone wirtualne spacery po ww. obiektach zabytkowych. Są to najciekawsze i najcenniejsze kulturowo obiekty na terenie LGD.
Prezentowana była także wystawa fotograficzna dotycząca zabytków powiatu stargardzkiego prezentująca najlepsze i najciekawsze prace młodzieży.

Ww. przedsięwzięcie miało na celu promocję dziedzictwa kulturalno – historycznego powiatu stargardzkiego oraz upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym na terenie LGD WIR.

 

2014 – projekt „(Nie)znane historie – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu:

- opracowano i wydano książkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży pt. „(Nie)znane historie”, w której znaleźć można ciekawostki oraz informacje na temat przeszłości i zabytków gmin zamieszkiwanych przez uczniów. Egzemplarze trafiły do uczestników projektu oraz bibliotek szkół szkolnych i gminnych, a także Centrum Informacji Turystycznej, Muzeum Archeologiczno-Historycznego i Książnicy Stargardzkiej;

- przeprowadzono lekcje muzealne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu sześciu gmin: Stargard Szczeciński , Stara Dąbrowa, Marianowo, Kobylanka, Suchań, Chociwel. Łącznie działaniami projektu objętych zostało 700 dzieci z 14 szkół. Uczestnicy zwiedzali także wystawy muzealne znajdujące się na Rynku Staromiejskim i Bastei, gdzie, dzięki nowoczesnemu podejściu do edukacji muzealnej, mogły uczestniczyć w nowatorskim przeżywaniu historii dotyczącej ziemi, na której mieszkają. Oryginalne eksponaty w otoczeniu hologramów, animacji oraz towarzyszącym im efektów dźwiękowych, pozwoliły na zwiększenie wiedzy i budzenie tożsamości z dziedzictwem kulturowym powiatu stargardzkiego.Książnica Stargardzka to biblioteka dostępna dla mieszkańców całego powiatu stargardzkiego. Jest miejską instytucją kultury, której działalność wspiera Powiat. Książnica pełni funkcję powiatowej biblioteki publicznej na mocy porozumienia z Gminą Miastem Stargard. Do jej zadań należy m.in.:

 

 1. a)gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o powiecie stargardzkim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 2. b)pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 3. c)udzielanie bibliotekom na terenie powiatu stargardzkiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 4. d)sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

-zdjęcia-

 

 

Książnica swoją działalność rozpoczęła w 1946 roku. Jej obecną siedzibą jest odrestaurowana wczesnorenesansowa kamienica mieszczańska z połowy XVI wieku. Zbiory liczą ponad 130 tys. pozycji dla mieszkańców w każdym wieku, także tych najmłodszych. Czytelnicy mogą korzystać z 63 prenumerowanych na bieżąco czasopism i dzienników.

 

-zdjęcia-

 

Książnica Stargardzka jest jednym z najważniejszych ośrodków informacji o regionie. Ze względu na zasięg swojego oddziaływania, charakter posiadanych zbiorów i szeroki zakres usług, stanowi centrum edukacyjne i informacyjne z różnych dziedzin wiedzy. Książnica organizuje konkursy o zasięgu miejskim i powiatowym – literackie, recytatorskie, ortograficzne, fotograficzne oraz wystawy o różnorodnej tematyce, eksponowane w Sali Wystawowej Książnicy. Organizowane są również przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, projekcje filmów edukacyjnych, akcje charytatywne i wiele innych.

 

Działy Książnicy Stargardzkiej:

 1. 1.Czytelnia Główna i Informatorium
 2. 2.Dział Multimedialny
 3. 3.Dział Dziecięco-Młodzieżowy
 4. 4.Wypożyczalnia Główna
 5. 5.Dział Pedagogiczny
 6. 6.Dział Gromadzenia i Opracowania
 7. 7.Dział Instukcyjno-Metodyczny

 

Dane kontaktowe

Książnica Stargardzka

Mieszka I-go 1
Stargard Szczeciński
Zachodniopomorskie
73-110

tel. (91) 578 – 82 – 40
fax. (91) 578 – 82 – 41

 • Wypożyczalnia Główna – 91 578 82 48
 • Czytelnia Główna i Informatorium – 91 578 82 47
 • Dział Dziecięco-Młodzieżowy – 91 578 82 46
 • Dział Multimedialny – 91 578 82 45
 • Dzał Pedagogiczny – 91 578 82 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www

Katalog elektroniczny

 

Od 2002 roku, każdego miesiąca, w Starostwie Powiatowym w Stargardzie organizowane są wystawy, podczas których swoje dzieła prezentują utalentowani mieszkańcy regionu i nie tylko. Wernisaże odbywają się w przerwie obrad sesji Rady Powiatu. Na uroczystym otwarciu dokonywanym przez Starostę Stargardzkiego zwykle obecny jest również autor bądź autorzy. Obrazy, fotografie, wyroby rękodzielnicze i inne prace, można zwiedzać przez cały miesiąc w holu starostwa, aż do otwarcia nowej wystawy. Autorami prac prezentowanych w starostwie są przede wszystkim mieszkańcy powiatu stargardzkiego, osoby związane z regionem lub prezentujące w swoich pracach jego walory.

Relacje z wernisaży, a także informacje o bieżących wystawach publikowane są w dziale Aktualności.

Katalog Zabytków Powiatu Stargardzkiego – pierwsza tego typu publikacja, w której zebrano i opisano zabytki z całego regionu (ostatni skromny inwentarz powiatu pióra H. Lemcke pochodzi z 1908 r.). Dwa obszerne tomy liczą przeszło 1600 stron i obejmują 162 miejscowości. Zawierają opisy dziedzictwa kulturowego i naturalnego wszystkich, oprócz miasta Stargard, gmin powiatu stargardzkiego: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Suchań. W katalogu znaleźć można informacje na temat: nazw historycznych, archeologii, źródeł archiwalnych, kartograficznych i ikonograficznych, wiadomości historycznych, układów przestrzennych miejscowości, zabudowy (także sakralnej) i otoczenia oraz wiadomości historycznych dotyczących kościołów. Dzieło obejmuje dwa woluminy – tekst oraz ilustracje (ikonografia, fotografie współczesne, rzuty budowli, plany miast). Można w nim znaleźć informacje o najcenniejszych obiektach zabytkowych, m.in. kościołach i klasztorach wraz z wyposażeniem wnętrz, cmentarzach, zespołach pałacowo-parkowych, zabytkach architektury i budownictwa, zabytkach techniki, pomnikach. W sprawie wydania katalogu, podjęło uchwałę nr X/102/07 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2007 r. Natomiast 2 października 2007 r., Powiat zawarł porozumienie z Gminą Miastem Stargard Szczeciński. Dwutomowy katalog to efekt trzyletniej pracy interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem Dyrektora Muzeum w Stargardzie dra Marcina Majewskiego. Inicjatorem oraz mecenasem publikacji jest Powiat Stargardzki, który w całości sfinansował jego wydanie, a także badania archiwalne i terenowe. Egzemplarze zostały przekazane do bibliotek na terenie powiatu, szkół oraz ośrodków kultury w gminach, dzięki czemu dostępne są dla wszystkich mieszkańców regionu.

W „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej” ukazała się pozytywna recenzja „Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego” autorstwa prof. dra hab. Edmunda Kizika. Można w niej przeczytać: „Katalog powiatu stargardzkiego to wynik dużego zespołowego wysiłku badawczego, sukces niewielkiego ośrodka naukowego, jakim jest stargardzkie Muzeum. Silne wrażenie robi nie tylko krótki czas, który upłynął od podjęcia inwentaryzacji do wydania rezultatów prac drukiem, czy też jakość edytorska tomów, ale również i fakt, że jest to świetny przykład możności – zaangażowanie lokalnych struktur administracyjnych w popieranie ambitnych programów naukowych przyniosło nadzwyczajny efekt.”

Toponimia powiatu stargardzkiego, Bożena Stramek – pierwsza monografia toponimiczna powiatu stargardzkiego, w której zebrano wszelkie nazwy geograficzne z regionu – miast i wsi, ich części – dzielnic, przysiółków, osad niesamodzielnych, nazwy terenowe lądowe oraz wodne. Toponimia pozwala uporządkować niezwykle trudny i zawiły obszar językoznawstwa związany z nazwami miejscowości i obszarów. Po 1945 roku, kiedy Polska przejęła Ziemie Zachodnie i Północne, wiele z tych nazw geograficznych zostało zmienionych, aby dostosować je do oczekiwań językowych, kulturalnych i emocjonalnych ludności. Od tego czasu nie powstała toponimia, która porządkowałaby nową terminologię. W monografii Bożeny Stramek, wydanej w 2011 roku, znajduje się opis 1711 nazw geograficznych (stan granic powiatu na rok 1999). Publikacja została dofinansowana przez Powiat Stargardzki.

Policja w walce o zabytki.
Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego – publikacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie autorstwa Marka Łuczaka, której wydanie zostało wsparte finansowo przez Powiat Stargardzki. Katalog wraz ze zbiorem zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom powstał z myślą o ich bezpieczeństwie, ale i w nadziei na odzyskanie chociaż części utraconych obiektów i przedmiotów po II wojnie światowej. Jest to pierwsze takie kompendium wiedzy o utraconych zabytkach oraz ich ochronie w Polsce, stworzone przez policję. Od 1945 roku łupem złodziei padło wiele cennych przedmiotów, w tym również z terenu powiatu stargardzkiego. W katalogu znalazły się m.in. średniowieczne rzeźby z kościoła w Bobrownikach (gmina Chociwel), które zniknęły bez śladu w latach 60. i 70. XX wieku. Aspirant Łuczak zebrał zdjęcia rzeźb, cennych, kościelnych przedmiotów, jak świeczniki czy chrzcielnice oraz dzieł malarskich i wiele innych zabytków, które zaginęły z kościołów, urzędów i muzeów na terenie województwa zachodniopomorskiego.

„Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza”, tom VI – stargardzki rocznik muzealny, w którym znajdziemy wiele ciekawych prac naukowo-badawczych oraz popularno-naukowych autorstwa m.in. pracowników  Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. W „Stargardii” znajdują się artykuły, rozprawy, polemiki, recenzje, a także istotne informacje „z życia Muzeum". Autorzy nie ograniczają się jednak do tematyki związanej tylko z Ziemią Stargardzką. W książce znaleźć można prace dotyczące terenów dawnego Księstwa Pomorskiego. Tom VI rocznika, poświęconego przeszłości i kulturze Pomorza, to zbiór prac młodych ludzi, w większości dopiero zaczynających karierę naukowo-badawczą. Są to absolwenci Zakładu Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, a swoje praktyki studenckie odbywali w trakcie prac wykopaliskowych w Stargardzie Szczecińskim. Publikację rozpoczyna tekst znanego historyka prof. Edwarda Rymara. „Czy Zitarigroda z 1124 roku to Stargard nad Iną?”. Wydanie publikacji sfinansowane zostało w całości przez Powiat Stargardzki, który uznał periodyk za inicjatywę szczególną i niezmiernie ważną w propagowaniu oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu.

Wspomnienia pisane głodem. Tom I, Jolanta Aniszewska – publikacja powstała w ramach „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii", którego celem jest gromadzenie zapisów wspomnień oraz materiałów ukazujących losy mieszkańców miasta i ziemi stargardzkiej w XX w. Książka jest zbiorem relacji członków Związku Sybiraków w Stargardzie zesłanych w czasie II wojny światowej do ZSRR. Jej wydanie było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Stargardzkiego. Jest ona pierwszym tomem serii wydawniczej, w której prezentowane będą materiały zgromadzone przez Muzeum w Stargardzie. Materiał wykorzystany w tej publikacji został zebrany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie oraz pracowników i stażystów Działu Historycznego Muzeum w Stargardzie. Publikacja oraz program, którego jest efektem, otrzymały honorowe wyróżnienie w konkursie Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2011, przyznane przez Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

„Katalog Zabytków Powiatu Stargardzkiego. Suplement” jest uzupełnieniem „Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego". Ponad 200-stronicowa publikacja powstała w wyniku pracy interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego.  Inicjatorem oraz mecenasem publikacji był Powiat Stargardzki, który w całości sfinansował jego wydanie, a także badania archiwalne i terenowe.   Suplement i dwa tomy katalogu tworzą integralną całość. Ważną część nowej publikacji stanowią indeksy geograficzne, ikonograficzne i nazwisk, które pojawiły się w dwóch tomach katalogu i suplemencie.

„Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza”, tom VII – stargardzki rocznik muzealny, w którym znajdziemy wiele ciekawych prac naukowo-badawczych oraz popularno-naukowych autorstwa m.in. pracowników  Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim. Znaleźć w nim można wiele interesujących tekstów na temat powiatu stargardzkiego: „Fragmenty dziejów Stargardu nad Iną do 1253 roku” oraz „Metryka nazw wybranych miejscowości powiatu stargardzkiego” autorstwa profesora Edwarda Rymara, „Zamek Szadzko w średniowieczu” czy też „Relikty murów obronnych miasta Ińsko” Andrzeja Puławskiego. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w całości sfinansował Powiat Stargardzki.  Sfinansowano również przygotowanie do druku t. VIII, który ukaże się w 2015 r.

„Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego” autorstwa Eckeharta Ruthenberga, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie. Publikacja zawiera dokumentację wykonaną przez Eckeharta Ruthenberga w Polsce: frotaże i fotografie oraz opisy cmentarzy. Publikację wzbogacają wspomnienia o autorze, artykuł Eryka Krasuckiego „Świat obok. Żydowska obecność na obszarze Pomorza Zachodniego” oraz opracowanie Mirosława Opęchowskiego „Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie”.

„Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza”, tom VIII - stargardzki rocznik muzealny, w którym znajdziemy wiele ciekawych prac naukowo-badawczych oraz popularno-naukowych autorstwa m.in. pracowników  Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. W „Stargardii” znajdują się artykuły, rozprawy, polemiki, recenzje, a także istotne informacje „z życia Muzeum". W VIII tomie zaproponowano zmiany, które są niezbędne, aby Stargardia stała się czasopismem jeszcze bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie dostępnym dla większej liczby odbiorców. Wszystkie artykuły, rozprawy i komunikaty oprócz standardowego streszczenia w języku niemieckim otrzymały abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim, zmianie uległa także szata graficzna okładki.

 

Powiat Stargardzki od lat wspiera imprezy kulturalne w naszym regionie. Starosta Stargardzki z przyjemnością patronuje wydarzeniom, które mają swój udział w szerzeniu i podtrzymywaniu kultury wśród wszystkich pokoleń mieszkańców. Wiele przedsięwzięć jest współfinansowanych i współorganizowanych przez Powiat. Wśród nich są m.in.:

Kaziuki Wileńskie – to odpustowy jarmark przypadający na dzień św. Kazimierza (4 marca), patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kaziuki obchodzone są na Wileńszczyźnie  już od ponad czterystu lat. Po II wojnie światowej byli polscy mieszkańcy Wileńszczyzny oraz ich potomkowie kontynuują tradycję Kaziuków, również w Stargardzie. W naszym mieście odbyło się już dziesięć takich imprez. Co roku organizowane są z tej okazji kiermasze połączone z występami artystycznymi.

 

Powiatowe Konfrontacje Taneczne – impreza dla dzieci i młodzieży z powiatu stargardzkiego. W zawodach tanecznych biorą udział zespoły, które prezentują tańce z różnych gatunków: hip-hop, taniec towarzyski, show dance, disco dance, freestyle, i wiele innych. Najlepsze zespoły z poszczególnych kategorii przechodzą do następnego etapu, jakim jest przegląd wojewódzki.  Głównym organizatorem imprezy jest Stargardzkie Centrum Kultury.Ińskie Lato filmowe – jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, ciesząca się dużym uznaniem. Co roku, latem, prezentowane są na niej najnowsze produkcje z Polski, Europy, a także dalszych zakątków świata. Dużo miejsca poświęcane jest kinematografii poruszającej tematykę odrębności kulturowej czy zmian zachodzących we współczesnym świecie. ILF wspiera również kino młodych twórców. Na pokazach filmów często pojawiają się reżyserzy i aktorzy. Od 1973 roku (pierwszej edycji imprezy) w Ińsku gościli m.in.: Agnieszka Holland, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Hoffman, Krzysztof Zanussi. Obecnie imprezę organizują: Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe oraz Urząd Gminy i Miasta w Ińsku.

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Stargard Gospel Days– organizowany jest od kilku lat przez stargardzki chór Cantore Gospel na czele z dyrygentką Marią Pyrą. Ta ciesząca się coraz większym zainteresowaniem impreza to najważniejsze wydarzenie w powiecie związane z muzyką gospel. Co roku organizowane są warsztaty prowadzone przez utalentowanych, zagranicznych muzyków. Każdy może wziąć w nich udział. Warsztaty kończą się pięknym koncertem finałowym.

 

Koncert Pieśni Paraliturgicznej – organizowany jest  przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność oraz Parafię Prawosławną pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzkim Centrum Kultury.  W koncercie biorą udział chóry oraz soliści ze Stargardu, ale także z różnych zakątków Polski.

Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych – organizowany jest od kilku lat w Ińsku. Imprezie patronuje Starosta Stargardzki, który co roku funduje główną nagrodę. Impreza skierowana jest do młodych artystów i z edycji na edycję, cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej „Złota Dynia” – co roku we wrześniu na mieszkańców powiatu stargardzkiego nad jeziorem Miedwie czeka mnóstwo atrakcji. Największe zainteresowanie wzbudza „gwóźdź programu” – konkurs na największą dynię. Imprezie towarzyszą występy zespołów folklorystycznych na scenie amfiteatru, konkursy oraz kiermasz. Na stoiskach można znaleźć m.in. oryginalne potrawy z dyni, tradycyjne wyroby i rękodzieła. Tradycją stało się, że Starosta Stargardzki wybiera „Najlepsze babskie stoisko”, czyli najciekawsze, najładniejsze i najbardziej oryginalne stoisko kół gospodyń wiejskich.

Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich - organizowany przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność oraz Parafię Prawosławną pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, na który zapraszane są chóry i zespoły z Polski i zagranicy. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Jesienny Jazz - czterodniowe warsztaty instrumentalno-wokalne i koncerty organizowane od 2013 roku przez  Powiat Stargardzki. Warsztaty prowadzą znakomici muzycy jazzowi: Janusz Szrom (śpiew), Zbigniew Wrombel (kontrabas), Marcin Jahr (perkusja), Adam Wendt (saksofon), Wojciech Niedziela (fortepian), Artur Lisicki (gitara). „Jesienny Jazz” jest pierwszym tak dużym wydarzeniem związanym z muzyką jazzową w Stargardzie od czasów „Echa Złotej Tarki” – koncertów organizowanych w latach 70. i 80. XX w. Wymiernym owocem „Jesiennego Jazzu” stało się zawiązanie Stargardzkiej Orkiestry Jazzowej. Partnerem przedsięwzięcia jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Stargardzie.

 

 

 

Podkategorie