Głównej zawartości

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określa Uchwała Nr XXXIV/393/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. W latach 2008 – 2016 Powiat Stargardzki przeznaczył na ten cel już 1 190 500 zł.

 WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W LATACH 2008-2016

 Rok 2008 (łączna kwota – 150 tys. zł)

 1. Cerkiew pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie (remont wieży) – 50 tys. zł
 2. Kościół pw. św. Ducha w Stargardzie (remont wnętrza wieży i dachu) – 50 tys. zł
 3. Kościół pw. św. Jana w Stargardzie (odtworzenie otoczenia wraz z iluminacją) – 50 tys. zł

 Rok 2009 (łączna kwota – 200 tys. zł)

 1. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, gm. Dolice (remont dachu) – 50 tys. zł
 2. Kościół filialny w Łęczycach, gm. Stara Dąbrowa (projekt remontu wraz z ekspertyzą i kosztorysem kościoła) – 30 tys. zł
 3. Kościół filialny w Odargowie, gm. Dobrzany (remont wieży) – 120 tys. zł

 Rok 2010 (łączna kwota – 237 tys. zł)

 1. Kościół filialny w Krępcewie, gm. Dolice (prace przy ambonie) – 30 tys. zł
 2. Kościół filialny w Lubowie, gm. Stargard (zakup materiałów – remont dzwonnicy) – 50 tys. zł
 3. Kościół filialny w Lutkowie, gm. Dobrzany (remont dachu) – 25 tys. zł
 4. Kościół filialny w Nowej Dąbrowie, gm. Stara Dąbrowa (projekt remontu) – 50 tys. zł
 5. Kościół filialny w Odargowie, gm. Dobrzany (remont wieży) – 25 tys. zł
 6. Cerkiew pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie (remont elewacji) – 10 tys. zł
 7. Kościół pw. św. Ducha w Stargardzie (remont wieży) – 40 tys. zł
 8. Kościół filialny w Żalęcinie, gm. Dolice (remont murów) – 7 tys. zł

Rok 2011 (łączna kwota – 269 tys. zł)

 1. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Dolicach, gm. Dobrzany (wykonanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej remontu cerkwi) – 12 tys. zł
 2. Kościół filialny w Kicku, gm. Stara Dąbrowa (dokumentacja techniczna remontu oraz modernizacja i montaż instalacji elektrycznej, ppoż oraz antywłamaniowej) –tys. zł
 3. Kościół filialny w Krzywnicy, gm. Stara Dąbrowa (projekt i ekspertyza techniczna) – 50 tys. zł
 4. Kościół filialny w Lutkowie, gm. Dobrzany (remont: więźby, pokrycia dachowego) – 10 tys. zł
 5. Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie (konserwacja epitafium) – 50 tys. zł
 6. Kościół filialny w Sądowie, gm. Dolice (dokumentacja techniczna remontu) – 10 tys. zł
 7. Cerkiew pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie (dokumentacja techniczna remontu) – 40 tys. zł
 8. Kościół pw. św. Ducha w Stargardzie (kontynuacja prac przy remoncie wieży) – 70 tys. zł
 9. Kościół filialny w Warszynie, gm. Dolice (dokumentacja techniczna remontu) – 15 tys. zł

Rok 2012 (łączna kwota 91,5 tys. zł)

 1. Kościół filialny w Nowej Dąbrowie, gm. Stara Dąbrowa (przeniesienie gniazda bocianiego ze szczytu wsch.) – 20 tys. zł
 2. Kościół pw. św. Ducha w Stargardzie (remont wieży – kontynuacja prac) – 40 tys. zł
 3. Kościół pw. NMP Królowej Świata (konserwacja ołtarza głównego, II etap) – 20 tys. zł
 4. Kościół pw. św. Wojciecha w Kunowie, gm. Kobylanka (prace konserwatorskie i zabezpieczające dach) - 11,5 tys. zł

Rok 2013 (łączna kwota 50 tys. zł)

1. Cerkiew prawosławna św. Mikołaja w Dolicach, gm. Dobrzany (renowacja stolarki okiennej, odtworzenie stolarki drzwiowej i żaluzji) - 20 tys. zł
2. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Warszynie, gm. Dolice (prace remontowe wieży kościoła) - 30 tys. zł

Rok 2014 (łączna kwota 75 tys. zł)

1. Kościół pw. Chrystusa Króla w Dolicach, gm. Dolice (remont wieży) - 10 tys. zł
2. Klasztor pocysterski w Marianowie, gm. Marianowo (prace konserwatorskie i roboty budowlane, remont i adaptacja) - 50 tys. zł
3. Cerkiew Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (wykonanie systemu antywłamaniowego) - 15 tys. zł

Rok 2015 (łączna kwota 22,5 tys. zł)

1. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie (konserwacja ołtarza) – 2,5 tys. zł
2. Cerkiew pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie (remont Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany) – 20 tys. zł

Rok 2016 (łączna kwota 95 tys. zł)

1. Kościół pw. św. Anny w Długiem (konserwacja renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej) – 2 tys. zł
2. Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie (dezynsekcja i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz kościoła pw. MB Częstochowskiej w Kicku) – 13 tys. zł
3. Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie (odwodnienie  kościoła wraz z drenażem) – 10 tys. zł
4. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie (konserwacja ołtarza) – 22 tys. zł
5. Kościół pw. św. Krzyża w Stargardzie (wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Strzyżnie) – 3 tys. zł
6. Kościół pw. Stanisława Kostki w Kani (prace zabezpieczające  przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla konstrukcji kościoła filialnego  p.w. Św. Katarzyny w Rosowie) - 10 tys. zł
7. Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu (wykonanie prac dekarskich w kościele) – 20 tys. zł
8. Cerkiew pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie (remont Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany) – 15 tys. zł


Rok 2017 (łączna kwota 100 tys. zł)
1.    Kościół  pw. św. Stanisława Kostki w Kani (prace konserwatorsko-remontowe, zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego pw. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa – II etap) – 26,5 tys. zł
2.    Kościół  pw. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie (kolejny etap remontu przy kościele
w miejscowości Krzywnica) – 31,5 tys. zł
3.    Cerkiew  pw. Świętego Mikołaja w Dolicach (modernizacja instalacji elektrycznej) – 15 tys. zł
4.    Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie (konserwacja ołtarza) – 27 tys. zł
5.  Cerkiew  pw. Świętego Mikołaja w Dolicach (konserwacja belek stropowych - odtworzenie ornamentyki) – 15 tys. zł