Głównej zawartości

„Bezpieczeństwo zabytków naszą wspólną sprawą – II edycja” jest kolejnym projektem realizowanym przez Powiat Stargardzki w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. W 2012 roku akcja „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim” pozwoliła na oznakowanie za pomocą mikrocząsteczek (DNA PROGRAM) ponad 300 ruchomych zabytków w blisko 90 kościołach powiatu stargardzkiego. Przeprowadzono oględziny terenowe z udziałem Policji i Straży Pożarnej. W ramach projektu przy kościołach postawiono tablice informacyjne o ochronie prawnej zabytku, a także dwujęzycznym opisem jego historii i architektury.

W 2013 roku Powiat Stargardzki kontynuuje realizację projektu, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Teraz, kiedy zabytki są zabezpieczone przez kradzieżą i dyslokacją, przyszedł czas na akcję skierowaną przede wszystkim do mieszkańców naszego regionu i uświadomienie im, że zabytki są „naszą wspólną sprawą”. To właśnie od nich w dużej mierze zależy ich los. Dzięki projektowi zostaną wydane publikacje dotyczące najcenniejszych zabytków w powiecie stargardzkim i zasad ich ochrony. Jej egzemplarze Powiat przekaże do bibliotek i świetlic gminnych oraz szkół. W gminach powiatu stargardzkiego będą ponadto przeprowadzane prelekcje na temat historii zabytków oraz zasad ich ochrony .

Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Koszt projektu to ponad 56 tys. zł, z czego 45 tys. zostało przyznanych w ramach rządowego programu.

„Razem bezpieczniej” to rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Założenia te realizowane są przy współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Działania podejmowane w ramach programu dążą przede wszystko do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa, poprzez zapobieganie przestępczości i zwalczanie aspołecznych zachowań, mogących stwarzać zagrożenie.