Drukuj
Kategoria: turystyka
Odsłony: 39464

Na terenie gminy znajduje się szereg zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, które charakteryzują się nie tylko walorami krajobrazowymi, ale również stanowią ostoje i żerowiska dla zwierząt oraz lęgowiska dla ptaków, płazów i gadów. Są to głownie torfowiska z ginącymi i chronionymi gatunkami różnorodnych roślin, do których między innymi można zaliczyć: „Kania", „Łąki nad Okrą", „Wilcza Góra", „Sarnowo", „Moczary lublińskie", „Dolina Krąpieli". Jeziora występujące w gminie to jeziora polodowcowe, przeważnie typu rynnowego: Starzyc, Kamienny Most z pływającymi wyspami. Gmina graniczy także z jeziorem Woświn - jednym największych w województwie. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, rzeki, lasy stwarzają mikroklimat i doskonałe warunki do rozwoju turystyki.

 

Warto zobaczyć:  

Bobrowniki: 
- kościół filialny pw. Narodzenia NMP, murowany, z  2 poł. XV w., z wieżą ryglową z XVII/XVIII w., przebudowaną w XIX w.
- park krajobrazowy z  XIX w.
 
Chociwel 
- kościół parafialny  pw. Matki Boskiej Bolesnej, murowany w stylu  gotyckim, z  poł. XV w., restaurowany w XIX w.

{vsig}images/turystyka/chociwel/1{/vsig}

- fragment murów obronnych budowanych w stylu gotyckim, z  XIV w.
-grodzisko
 
Lisowo:
- park krajobrazowy z  XIX w.
 
Starzyce:
- park krajobrazowy z XIX w.
 
Długie: 
- kościół filialny pw. św. Anny, murowany, z XV w., rozbudowany w 1892 r.
 
Kamienny Most:
- pałac murowany z 1 poł. XVII w. i  1 poł. XIX w.
- park krajobrazowy z XIX w. z jeziorem z pływającymi wyspami
 
Wieleń:
- park krajobrazowy z przełomu XVIII/XIX w.
 
Oświno:  
- park krajobrazowy z  XIX w.
 
Bród: 
- pałac murowany z końca XIX w.
- park krajobrazowy z XIX w.
 
Karkowo: 
- ruiny pałacu murowanego, neogotycki, z XIX w.
- park krajobrazowy z 2 poł. XVIII w.

Kania:
- kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki, murowany, z końca XV w., z ryglową wieżą z XVIII w.
- pałac murowany z lat 70. XIX w.
- park krajobrazowy z 1 poł. XIX w.