Głównej zawartości

Poznanie atrakcji krajoznawczych powiatu stargardzkiego umożliwiają znakowane szlaki turystyczne, które są częścią szlaków wybiegających poza powiat oraz trasy nie oznakowane. Wiodą one przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo okolice pomiędzy jeziorami, wzdłuż rzek oraz przez pola, lasy i łąki. Doprowadzają do miast, miasteczek i wsi, w których znajdują się cenne zabytki architektury, grodziska wczesnośredniowieczne i inne pomniki przeszłości.

{vsig}images/turystyka/szlpiesz_in_ogolne/1{/vsig}
{module szlaki piesze}