Głównej zawartości

Powiat Stargardzki podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowany projekt drogowy w Powiecie Stargardzkim pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin- Morzyca”.

Celem operacji jest:

  1. Zapewnienie lepszych warunków skomunikowania mieszkańców Kolina i Morzycy oraz sąsiednich miejscowości gminy Dolice ze Stargardem, siedzibą gminy m. Dolice oraz powiatem choszczeńskim i pyrzyckim;
  2. Poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego;
  3. Podniesienie komfortu jazdy.

Planowana wartość projektu wynosi 4.100.000,00zł, w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 2.608.830,00 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na lipiec 2017 r.

loga pasek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie