Głównej zawartości

Jest największą gminą pod względem powierzchni w powiecie stargardzkim. W granicach gminy znajdują się cenne ze względów krajobrazowych i przyrodniczych obszary mające znaczenie regionalne a nawet ponadregionalne. Należą do nich: rynna jeziora Miedwie - doskonałego do uprawiania sportów wodnych jak np. żeglarstwa czy windsurfingu, dolina rzeki Iny i rzeki Krąpieli oraz Ozy Kiczarowskie. Gmina ta należy do najbogatszych na Pomorzu Zachodnim pod względem liczby zabytkowych założeń pałacowo - parkowych. Parki wiejskie, aleje oraz starodrzew przykościelny i cmentarny stanowią wartościowy element krajobrazu gminy jako składnik szaty roślinnej jak i część zasobów kulturalnych. Znajdują się tu liczne aleje i zadrzewienia przydrożne. Część z nich powiązana jest z istniejącymi założeniami parkowymi.
Warto zobaczyć: 

Barzkowice
-         pałac, murowany, eklektyczny, z 2 poł. XIX w., rozbudowany w 1911 r.
-         park romantyczny, z pocz. XIX w. , rozbudowany na. pocz. XX w.
 
Grzędzice 
-         kościół parafialny. pw. św. Ap. Piotra i Pawła, murowany, gotycki, z poł. XV w. i  pocz. XVI w., z cenną XV-wieczną polichromią

{vsig}images/turystyka/gmstargard/1{/vsig}

Klępino 
-         kościół filialny pw. Narodzenia NMP, murowany, z przełomu XV/XVI w., przebudowany w  XIX w.
 
Koszewko 
-         kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, murowany, z 1 poł. XVI w., przebudowany w 1709 r.
-         pałac, murowany, z 2 poł. XIX w.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/2{/vsig}

-         park krajobrazowy z XIX w.
-         grodzisko
 
 Koszewo
-         kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, murowany, gotycki, z 2 poł. XV w. i 1 poł. XVI w.
-         pałac, murowany, z 2 poł. XIX w.,
-         park krajobrazowy, z XVIII i  XIX w.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/3{/vsig}

Krąpiel 
-         kościół, murowany, gotycki, z przełomu XIII/XIV w.
-         pałac murowany, z  poł. XIX w.
-         park krajobrazowy z  XIX w.
 
 Kurcewo
-         grodzisko
 
Lubowo 
-         dzwonnica przy kościele filialnym pw. Św. Rodziny, ryglowa, z XVII w.
 
Małkocin 
-         kościół filialny pw. św. Józefa, murowany, gotycki, z  1 poł. XVI w. , restaurowany  w 1854 r.
-         dwór, murowany, z pocz. XIX w. i końca XIX w., oficyna, murowana, z przełomu XIX/XX w.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/4{/vsig}

-         gołębnik, murowany, z 1854 r.
-         park krajobrazowy z XIX w.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/5{/vsig}

Pęzino 
-         kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, murowany, z poł. XVI w., przebudowany w 1906 r.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/6{/vsig}

-         zamek, murowany z 4 ćw. XIV-XV w. - skrzydło gotyckie i wieża z ok. 1600 r. - skrzydło renesansowe z kaplicą, z 1853-55 r., - skrzydło neogotyckie, przebudowane w 1935 r.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/8{/vsig}

-         park krajobrazowy na przełomie XVIII/XIX w.

{vsig}images/turystyka/gmstargard/7{/vsig}

Poczernin 
-         kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, murowany,  z 1 poł. XV., z wieżą z 2 poł. XV w.
 
Skalin
-         kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej, murowany,  z 1 poł. XV w.,  przebudowany w XIX w.
 
Smogolice 
-         kościół filialny pw. św. Apostoła. Piotra i Pawła, murowany, z 2 poł. XV w., z wieżą z  1873 r.

Sowno 

-          kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny, neogotycki, z 1889 r., z cennym drewnianym, renesansowym ołtarzem oraz amboną (1554-1561). W kruchcie  wieżowej wmurowana płyta nagrobna z ok. 1599 r. dla błazna księcia Jana Fryderyka Klausa Hintze.

Strachocin
-         kościół filialny pw. Św. Faustyny Kowalskiej, murowany, z 4 ćw. XIII w.
 
Strzyżno
-         kościół filialny Matki Boskiej Częstochowskiej, murowany, gotycki, z XV/XVI w.
 
Święte 
-         kościół filialny pw. św. Antoniego z Padwy, murowany, z 2 poł. XV w., przebudowany w XIX w.
 
Trzebiatów 
-         kościół filialny pw. Narodzenia NMP, murowany, z 2 poł. XV w
 
 Tychowo 
-         kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, murowany, z  XV w., przebudowany w XIX w.
 
 Ulikowo 
-         bramki cmentarne, murowane z  XV w.
-         grodzisko
-         cmentarzysko kurhanowe

Wierzchląd 
-         park krajobrazowy z  XVIII w.
 
 Witkowo
-         kościół filialny pw. MB Różańcowej, murowany, z  XV w.
 
Żarowo 
-         bramka cmentarna, murowana, z  XV w.
-         most kolejowy, wąskotorowy, stalowy, kratownicowy, z 1894 r.