Głównej zawartości

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały nr 1911/13 z dnia 28 marca 2013 r., wybrano ofertę:

 

  • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportowego Spójnia przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w zakresie koszykówki tj. organizacja, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych.Na to zadanie przyznane zostały środki publiczne w wysokości 70. 000 zł.
  • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłkarskiego „Błękitni” Stargard Szczeciński przy ul. Ceglanej 1 na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej tj. organizacja, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych. Na to zadanie przyznane zostały środki publiczne w wysokości  30. 000 zł.