Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 3968

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały nr 1911/13 z dnia 28 marca 2013 r., wybrano ofertę: