Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 4929

 

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia narealizację zadań geologa powiatowego, ogłoszonego w dniu 19 marca 2013 r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: AMADOU SY PCS – PARAWOL CONSULTING SYSTEM z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

 

Wykonawca zaoferował za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia cenę 3 025,80 zł brutto – kwartalnie, spełnił wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i przedłożył wymagane dokumenty.