Głównej zawartości

Powiat Stargardzki zaprasza do uczestnictwa w programie pn. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) kierunki działań oraz warunku brzegowe obowiązujące realizatorów,

2) zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu,

3) materiał informacyjny na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Termin składania wniosków osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 lub drogą pocztową do dnia 30 marca 2014 r.