Głównej zawartości

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 2629/14 z dnia 13 marca 2014 r., wybrano ofertę: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłkarskiego „Błękitni” Stargard Szczeciński ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard Szczeciński

 

Na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego oraz na ich rzecz, tj.: upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej - organizacja, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach sportowych. Na realizację zadania przyznane zostały środki publiczne w wysokości 30. 000 zł.