Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 4464

Druki wniosków można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w godzinach pracy urzędu (8.00 -16.00) lub pobrać ze strony internetowej www.pcpr.stargard.pl z zakładki: Aktywny Samorząd – Wnioski.

Wnioski należy składać w jednostce organizacyjnej samorządu odpowiednio dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy - dla mieszkańców powiatu stargardzkiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Pobierz WNIOSEK