Głównej zawartości

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” wprowadzając m.in. zmiany w przyjmowaniu wniosków:

„Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,

2) w przypadku modułu II – do dnia 30 września

danego roku realizacji programu.”