Głównej zawartości

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że na podstawie uchwały Nr 2840/14 z dnia 17 lipca 2014 r., unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób z niepełnosprawnością.

Unieważnienie nastąpiło zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.