Głównej zawartości

Zarząd Koła Łowieckiego „Daniel” w Stargardzie informuje, że na podstawie obowiązującego prawa – rolnik jako posiadacz upraw rolnych zobowiązany jest do ochrony swoich pól przed zwierzyną łowną, a także do współdziałania w tej kwestii z kołem łowieckim.

Zarząd widząc konieczność współdziałania w trosce o ochronę upraw rolnych oczekuje od wszystkich posiadaczy upraw o przekazanie informacji o planowanych uprawach, a w szczególności atrakcyjnych dla zwierzyny, takich jak np. ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, pszenica, pszenżyto, żyto, owies.

W celu uniknięcia nieporozumień Zarząd koła prosi o przesyłanie informacji listem poleconym na adres Koła Łowieckiego „Daniel”, ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński, w tym informację o sposobie współdziałania w zakresie ochrony plantacji.

W załączeniu: druk zawiadomienia w sprawie dokonania zasiewów, druk zawiadomienia o wyrządzonej szkodzie