Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 5326

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

Wnioski należy składać w terminie od 31 października do 24 listopada 2014 r. Bezzwrotne dofinansowanie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami.

O środki aplikować mogą:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.