Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 4835

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania. Warunki korzystania z wód są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania.

W poniższym załączniku znajduje się obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzania projektu wraz z mapą poglądową zasięgu zlewni Iny. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie: www.rzgw.szczecin.pl.