Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 6477

W związku z kończącymi się pracami nad sporządzeniem projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza zainteresowane strony do udziału w procesie konsultacji społecznych tych dokumentów, które odbędą się 16.09.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej.

Warunki korzystania z wód zlewni są ustanawiane w drodze aktu prawa miejscowego, jako rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W świetle przepisów Ustawy Prawo Wodne, rozporządzenia dla zlewni wraz z rozporządzeniami dla regionów wodnych, należą do jednych z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami i stanowią rozszerzenie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza. Ich zadaniem jest uszczegółowienie wymagań, priorytetów i ograniczeń w zakresie korzystania z wód w zlewniach, w których zidentyfikowano zagrożenia nieosiągnięci celów środowiskowych JCW, pomimo określenia warunków korzystania z wód regionu wodnego. W związku z tym rozporządzenie ma bardzo istotny wpływ na sposób gospodarowania wodą w obrębie zlewni, szczególnie z punktu widzenia użytkowników wód.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez rejestrację na poniższej stronie internetowej:
http://ekovert.pl/formularz-rejestracyjny.html

Serdecznie zapraszamy do udziału.