Głównej zawartości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie dokumentacji geodezyjno–prawnej w zakresie podziału nieruchomości w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku Storkowo - Ginawa, odcinek I od km 7+445 do km 10+316, polegająca na budowie ścieżki rowerowej.