Głównej zawartości

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu stargardzkiego w 2017 r. w dziedzinie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Oferta na realizację zadania publicznego "Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Powiatu Stargardzkiego" złożona przez OSP Bielkowo. Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 26 maja 2017 roku.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Szczegóły w załączniku.

Attachments:
Download this file (załacznik do uchwały - ZP - 1656 17 - z dnia 11 maja 2017 r. - ogłoszenie - otwa)Otwarty konkurs ofert[ ]57 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu zarządzania energią dla budynku użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie”.

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na ochronę fizyczną pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Attachments:
Download this file (inf o wynikach.pdf)Informacja o wynikach[ ]277 kB

Zaproszenie do składania ofert na "Ochronę fizyczną pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (zaproszenie do skl ofert - ochrona.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]2674 kB

Zawiadamianie dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie”.

Attachments:
Download this file (Zawiadomienie.doc)Zawiadomienie.doc[ ]23 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]5222 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]3951 kB
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik nr 1[ ]581 kB
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik nr 2[ ]290 kB
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik nr 3[ ]3982 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie – etap II – wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni”.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku post.pdf)Informacja[ ]103 kB