Głównej zawartości

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie oraz adaptacji części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Attachments:
Download this file (doc10506520160408080904.pdf)Ogłoszenie[ ]4157 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ochronę fizyczną pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku.pdf)Informacja[ ]196 kB

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. podjęcia współpracy w zakresie odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku.pdf)Ogłoszenie[ ]75 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na ochronę fizyczną pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Attachments:
Download this file (Treść ogłoszenia.pdf)Treść ogłoszenia.pdf[ ]2345 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi, polegającej na obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie, przy ulicy Okulickiego dz. 13/6”, wybrano ofertę Wykonawcy – Agencji Usługowo-Handlowej BEST Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Czarnieckiego 28/1/A. Pełna treść ogłoszenia  - w załączniku.

Attachments:
Download this file (wynik - obsluga pojazdow.pdf)wynik - obsluga pojazdow.pdf[ ]90 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do współpracy w zakresie odbioru - skupowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny przez jednostki organizacyjne.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Treść ogłoszenia[ ]848 kB

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy,  że  Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Warszawskiej 16, złożyło ofertę w trybie art. 19a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: „Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu.”

Attachments:
Download this file (OFERTA STOWARZYSZENIE ALA 2016.pdf)Oferta[ ]3807 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie, przy ulicy Okulickiego dz. 13/6.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Ogłoszenie[ ]2135 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Attachments:
Download this file (inf. o wyniku - nadzor nad lasami.pdf)Informacja[ ]94 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi dozoru pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Okulickiego dz. 13/6”.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Treść informacji[ ]95 kB