Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy, że Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Warszawskiej 16, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: ”Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zapobiegania przemocy domowej”.

Attachments:
Download this file (oferta Ala.pdf)Oferta[ ]3828 kB

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) dla obszarów dorzeczy. Potrwają one do 22 czerwca 2015 r.: www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstawy przyszłego wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz decyzją Komisji Europejskiej co do przedstawienia szczegółowego zakresu inwestycyjnego dla nowej perspektywy finansowej POIiŚ, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekazał tabelę aktualizującą zapisy ostatniej wersji projektu Master Planu (grudzień 2014 r.) dla dyrektywy ściekowej.

Attachments:
Download this file (ankieta-mpiivakposk.xls)Ankieta[ ]52 kB
Download this file (skan_-_pismo_przewodnie.pdf)Pismo przewodnie[ ]2760 kB
Download this file (zalozenia_mp_i_ivakposk.doc)Założenia MP[ ]100 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w zakresie kompleksowej obsługi strony internetowej/portalu projektu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim". Szczegóły w załącznikach.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór lekarzy na członków składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania. Warunki korzystania z wód są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania.

25.11.2014 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zagospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z właściwością terytorialną, wspomaga prowadzenie konkultacji na obszarze administrowanych regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ucker. Konsultacje będą prowadzone do 22 czerwca 2015 roku.

Informacja o programach zdrowotnych - wzór sprawozdania w załączniku.

Attachments:
Download this file (sprawozdanie wzór.xls)Wzór sprawozdania[ ]53 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Attachments:
Download this file (zaproszenie 2014.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]502 kB