Głównej zawartości

Treść komunikatu znajduje się w poniższym załączniku.

Attachments:
Download this file (doc07329420141113142257.pdf)Ogłoszenie [ ]66 kB

Ogłoszenie o planowanych wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Attachments:
Download this file (Nabór do KM - OGŁOSZENIE NR 1.doc)Treść ogłoszenia[ ]45 kB

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów (...).

Attachments:
Download this file (PLAKAT - Obwieszczenie lista kandydatów POWIAT.pdf)Obwieszczenie[ ]4288 kB

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim w oparciu o posiadany audyt efektywności ekologicznej. Informacja w załączniku

Attachments:
Download this file (doc07178820141022080922.pdf)Informacja[ ]1527 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim w oparciu o posiadany audyt efektywności ekologicznej. Informacja w załączniku

Attachments:
Download this file (doc07178720141022080857.pdf)Informacja[ ]2038 kB

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie składu Komisji oraz czasu i miejsca dużyrów.

Attachments:
Download this file (KOMUNIKAT.pdf)Komunikat PKW[ ]95 kB

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych  w art. 3 ust. 3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2014 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

Attachments:
Download this file (Zaproszenie do komisji II tura piłka.docx)Treść zaproszenia[ ]14 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Powiatu Stargardzkiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie na internet i BIP Piłka II tura.docx)Treść ogłoszenia[ ]17 kB

Pracowania Pozarządowa (dawniej KCWIS) oferuje przedstawicielom organizacji pozarządowych możliwość uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest budowanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami a lokalnym samorządem. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (doradztwo.docx)Informacja [ ]166 kB