Głównej zawartości

Zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Nr 581/15 z dnia 6 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2016 r.  przeprowadził konsultacje „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Attachments:
Download this file (INFORMACJA o wynkach konsultacji.doc)informacja[ ]28 kB

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Ogłoszenie[ ]142 kB

Informacja o złożeniu oferty 2015.

Attachments:
Download this file (Informacja o złożeniu oferty 2015.doc)Informacja[ ]25 kB
Download this file (Warsztaty 50+.pdf)Warsztaty1[ ]3331 kB
Download this file (Warsztaty ADHD.pdf)Warsztaty2[ ]3790 kB

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 września 2015 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do zapoznania się z projektem programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś- termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Attachments:
Download this file (rys_-_formularz_uwag.doc)Formularz[ ]36 kB
Download this file (środowisko.pdf)Projekt[ ]699 kB

W związku z kończącymi się pracami nad sporządzeniem projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza zainteresowane strony do udziału w procesie konsultacji społecznych tych dokumentów, które odbędą się 16.09.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej.

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą „Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”.

Polska Spółka Gazownictwa organizuje konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”. Ma on charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Pula grantów to 60 000 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa. 

Polska Spółka Gazownictwa organizuje konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”. Ma on charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Pula grantów to 60 000 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa. 

13 maja 2015 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego przyjął Uchwałę Nr 297/15 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.