Głównej zawartości

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w zakresie kompleksowej obsługi strony internetowej/portalu projektu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim". Szczegóły w załącznikach.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór lekarzy na członków składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania. Warunki korzystania z wód są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania.

25.11.2014 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zagospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z właściwością terytorialną, wspomaga prowadzenie konkultacji na obszarze administrowanych regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ucker. Konsultacje będą prowadzone do 22 czerwca 2015 roku.

Informacja o programach zdrowotnych - wzór sprawozdania w załączniku.

Attachments:
Download this file (sprawozdanie wzór.xls)Wzór sprawozdania[ ]53 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Attachments:
Download this file (zaproszenie 2014.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]502 kB

Treść komunikatu znajduje się w poniższym załączniku.

Attachments:
Download this file (doc07329420141113142257.pdf)Ogłoszenie [ ]66 kB

Ogłoszenie o planowanych wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Attachments:
Download this file (Nabór do KM - OGŁOSZENIE NR 1.doc)Treść ogłoszenia[ ]45 kB

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów (...).

Attachments:
Download this file (PLAKAT - Obwieszczenie lista kandydatów POWIAT.pdf)Obwieszczenie[ ]4288 kB

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).