Głównej zawartości

11 września zostanie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Szczecinie  jednodniowe bezpłatne szkolenie dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, przy Placu Majdanek 7. Dokładna treść ogłoszenia w załączniku.

Attachments:
Download this file (04_05_2015_08_54_11Konkurs_-_Bursa_Szkolna.doc)Ogłoszenie[ ]42 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Attachments:
Download this file (OIK 2015-konkurs.doc)Oferta[ ]54 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy, że Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Warszawskiej 16, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: ”Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zapobiegania przemocy domowej”.

Attachments:
Download this file (oferta Ala.pdf)Oferta[ ]3828 kB

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) dla obszarów dorzeczy. Potrwają one do 22 czerwca 2015 r.: www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstawy przyszłego wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz decyzją Komisji Europejskiej co do przedstawienia szczegółowego zakresu inwestycyjnego dla nowej perspektywy finansowej POIiŚ, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekazał tabelę aktualizującą zapisy ostatniej wersji projektu Master Planu (grudzień 2014 r.) dla dyrektywy ściekowej.

Attachments:
Download this file (ankieta-mpiivakposk.xls)Ankieta[ ]52 kB
Download this file (skan_-_pismo_przewodnie.pdf)Pismo przewodnie[ ]2760 kB
Download this file (zalozenia_mp_i_ivakposk.doc)Założenia MP[ ]100 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w zakresie kompleksowej obsługi strony internetowej/portalu projektu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim". Szczegóły w załącznikach.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór lekarzy na członków składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania. Warunki korzystania z wód są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania.