Głównej zawartości

Rozeznanie cenowe rynku w postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie" (w załączniku).

Attachments:
Download this file (doc03671320130522140548.pdf)Treść ogłoszenia[ ]2072 kB

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim”. Więcej informacji w załączniku.

Attachments:
Download this file (doc03620720130515135223.pdf)mapa[ ]962 kB
Download this file (skanuj0120.jpg)Załącznik nr 1[ ]206 kB
Download this file (skanuj0121.jpg)Załącznik nr 2[ ]216 kB
Download this file (skanuj0123.jpg)Załącznik nr 3[ ]185 kB
Download this file (skanuj0124.jpg)Załącznik nr 4[ ]229 kB
Download this file (skanuj0125.jpg)Załącznik nr 5[ ]135 kB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do ubiegania się w roku 2013 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – „Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdziecie Państwo w zakładce – Informacje dla osób niepełnosprawnych - natomiast wnioski do pobrania znajdują się w zakładce – Aktywny Samorząd – na stronie www.pcpr.stargard.pl

Przyjmowanie wniosków w roku 2013 następuje (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego):

a)Moduł I: w trybie ciągłym, do dnia 30 września

b) Moduł II:

- na semestr letni do dnia 31 maja

- na semestr zimowy 1-30 września

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) informujemy, że stowarzyszenie Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Sportowej 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z powiatu stargardzkiego w zakresie lekkiej atletyki na bazie klubu WMLKS Pomorze” (w załączniku).

Attachments:
Download this file (OFERTA WMLKS POMORZE (1).pdf)Oferta WMLKS Pomorze[ ]3486 kB

Działając na podstawie uchwały Nr LII/673/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zadanie publiczne w obszarze ochrony i promocji zdrowia w zakresie zwiększenia wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu.

Attachments:
Download this file (ogłoszenie alkohol.doc)Treść ogłoszenia[ ]43 kB

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zadanie: "Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychologicznego dzieci i młodzieży".

Attachments:
Download this file (ogłoszenie basen.doc)Treść ogłoszenia[ ]42 kB

Skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia narealizację zadań geologa powiatowego, ogłoszonego w dniu 19 marca 2013 r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: AMADOU SY PCS – PARAWOL CONSULTING SYSTEM z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

 

Wykonawca zaoferował za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia cenę 3 025,80 zł brutto – kwartalnie, spełnił wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i przedłożył wymagane dokumenty.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały nr 1911/13 z dnia 28 marca 2013 r., wybrano ofertę: