Głównej zawartości

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie przypomina,że dnia 23 stycznia 2015 r. upływa termin ważności decyzjiw zakresie gospodarowania  odpadami  tj.  zezwoleń na:zbieranie odpadów,odzysk odpadów,unieszkodliwianie odpadów.

Zarząd Koła Łowieckiego „Daniel” w Stargardzie informuje, że na podstawie obowiązującego prawa – rolnik jako posiadacz upraw rolnych zobowiązany jest do ochrony swoich pól przed zwierzyną łowną, a także do współdziałania w tej kwestii z kołem łowieckim.

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie utworzonych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

 

Attachments:
Download this file (PLAKAT - Obwieszczenie okręgi wyborcze.pdf)Obwieszczenie[ ]2703 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego oraz na ich rzecz - upowszechniania kultury fizycznej w zakresie koszykówki tj. organizacji, szkolenia, prowadzenia drużyn zespołowych w rozgrywkach sportowych.

 Attachments:
Download this file (Wyniki Spójnia 2014 (1).docx)Wyniki Spójnia 2014 (1).docx[ ]18 kB

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Attachments:
Download this file (Rozeznanie rynku - termomodernizacja I LO.doc)Ogłoszenie[ ]84 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, ogłoszonego w dniu 16. lipca 2014 r.

Attachments:
Download this file (wyniki post.pdf)Wyniki postępowania[ ]124 kB

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim".

Attachments:
Download this file (rozeznanie cenowe.pdf)Rozeznanie cenowe[ ]501 kB

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że na podstawie uchwały Nr 2840/14 z dnia 17 lipca 2014 r., unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób z niepełnosprawnością.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych     w art. 3 ust. 3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2014 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]32 kB