Głównej zawartości

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstawy przyszłego wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz decyzją Komisji Europejskiej co do przedstawienia szczegółowego zakresu inwestycyjnego dla nowej perspektywy finansowej POIiŚ, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekazał tabelę aktualizującą zapisy ostatniej wersji projektu Master Planu (grudzień 2014 r.) dla dyrektywy ściekowej.

Attachments:
Download this file (ankieta-mpiivakposk.xls)Ankieta[ ]52 kB
Download this file (skan_-_pismo_przewodnie.pdf)Pismo przewodnie[ ]2760 kB
Download this file (zalozenia_mp_i_ivakposk.doc)Założenia MP[ ]100 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w zakresie kompleksowej obsługi strony internetowej/portalu projektu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim". Szczegóły w załącznikach.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór lekarzy na członków składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania. Warunki korzystania z wód są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania.

25.11.2014 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zagospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z właściwością terytorialną, wspomaga prowadzenie konkultacji na obszarze administrowanych regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ucker. Konsultacje będą prowadzone do 22 czerwca 2015 roku.

Informacja o programach zdrowotnych - wzór sprawozdania w załączniku.

Attachments:
Download this file (sprawozdanie wzór.xls)Wzór sprawozdania[ ]53 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Attachments:
Download this file (zaproszenie 2014.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]502 kB

Treść komunikatu znajduje się w poniższym załączniku.

Attachments:
Download this file (doc07329420141113142257.pdf)Ogłoszenie [ ]66 kB

Ogłoszenie o planowanych wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Attachments:
Download this file (Nabór do KM - OGŁOSZENIE NR 1.doc)Treść ogłoszenia[ ]45 kB

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów (...).

Attachments:
Download this file (PLAKAT - Obwieszczenie lista kandydatów POWIAT.pdf)Obwieszczenie[ ]4288 kB