Głównej zawartości

Polska Spółka Gazownictwa organizuje konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”. Ma on charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Pula grantów to 60 000 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa. 

Polska Spółka Gazownictwa organizuje konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”. Ma on charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Pula grantów to 60 000 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa. 

13 maja 2015 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego przyjął Uchwałę Nr 297/15 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracownia Pozarządowa mają przyjemność zaprosić na konferencję pn. „Nowa perspektywa. Nowy praktyczny wymiar zlecania zadań publicznych na Pomorzu Zachodnim” organizowaną w ramach „IX Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO”, która odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. w Ośrodku GEOVITA w Dźwirzynie.

Attachments:
Download this file (formularz_NGOost__.doc)Formularz zgłoszenia[ ]214 kB
Download this file (konferencja_program_ost.doc)Program[ ]228 kB

11 września zostanie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Szczecinie  jednodniowe bezpłatne szkolenie dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, przy Placu Majdanek 7. Dokładna treść ogłoszenia w załączniku.

Attachments:
Download this file (04_05_2015_08_54_11Konkurs_-_Bursa_Szkolna.doc)Ogłoszenie[ ]42 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Attachments:
Download this file (OIK 2015-konkurs.doc)Oferta[ ]54 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy, że Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Warszawskiej 16, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: ”Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zapobiegania przemocy domowej”.

Attachments:
Download this file (oferta Ala.pdf)Oferta[ ]3828 kB

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) dla obszarów dorzeczy. Potrwają one do 22 czerwca 2015 r.: www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta.